miK |  de Klimaatambassadeur | Home

Welke inspanningen levert het bedrijf op vlak van klimaat, milieu en duurzaamheid?

CO2 BEPERKEN

Renier Natuursteen wekt +- 60% van haar energiebehoefte op in het zonnepanelenpark op het dak van de loods te Aarschot. Dit is één van de grootste zonnepaneelparken van de regio Aarschot!
Verder heeft natuursteen de laagste CO2 footprint van alle bouwmaterialen. Natuursteen wordt uit de berg “gesneden”, nadien maat gezaagd en geschuurd. Nergens in dit proces is er dus warmte nodig. Indien we dan ook nog lokale natuurstenen gebruiken kan de CO2 uitstoot nog verder teruggedrongen worden.

RELIGHTING

Momenteel werken we ook aan de relighting van de hele productiehal.

WATER OPVANGEN EN HERGEBRUIKEN

Renier Natuursteen probeert zo veel mogelijk regenwater gescheiden op te vangen en te bufferen voor hergebruik. Op deze manier gebruiken we nog maar amper grondwater.
Verder recycleren en hergebruiken we water sinds 1988. Al het proceswater wordt gescheiden afgevoerd naar ons bezinkingsbekken. Hier wordt het water gezuiverd door bezinking. Het is dan zuiver genoeg om te worden hergebruikt in het productieproces. We zorgen er zo voor dat we geen proceswater moeten lozen en minder grondwater nodig hebben.

AFVAL BEPERKEN

Optimaal gebruik van grondstoffen doordat we onze leveranciers constant onder druk om de software van hun zaagmachines te verbeteren om zo zuiniger om te springen met de grondstof en zo de afvalpercentages verder te beperken. Al de overschotten natuursteen worden apart gestockeerd en gemalen om gerecycleerd te worden in de water- of wegenbouw. Ze worden dus nooit gestort.

SLIB NAAR LANDBOUW

Het kalksteenstof dat naar de bodem van het bezinkingsbekken gezakt is wordt in een filterpers verder ontwaterd en apart opgevangen. Het slib wordt dan als bodemverbeteraar ingezet in de landbouw. Het slib wordt dus ook nooit gestort.

BIODIVERSITEIT IN STEENGROEVES

Door een steengroeve te ontginnen, ontstaan habitats die in België zeldzaam zijn geworden, zoals rotsachtige of zanderige hellingen en zandvlaktes, steenslag, tijdelijke wateroppervlakken, kalkgraslanden of schrale weides … Dankzij die omgevingen, gegenereerd door steengroeves, kunnen populaties pioniersoorten van hoge biologische waarde ontstaan en zich ontwikkelen.