miK |  de Klimaatambassadeur | Home

Over Pro Natura

Pro Natura is, als sociaal economiebedrijf, al 26 jaar pionier in ontwerp en aanleg van bio-diverse belevingsnatuur en ecologisch groenonderhoud. In opdracht van gemeentebesturen, bedrijven, scholen, zorginstellingen versterken ze natuurlijke ecosystemen en dragen ze zo bij aan de klimaatadaptatie. Pro Natura experimenteert onder meer met nieuwe landschapsconcepten: natuurbegraafplaatsen, therapeutische tuinen en Integrated Constructed Wetlands zodat ook minder voor de hand liggende gronden ingezet worden als ‘stapstenen’ binnen grotere ecosystemen.


Pro Natura

Molenstraat 26
1760 Roosdaal

pronatura.be

Zo doen zij aan
duurzaam ondernemen

Pro Natura opereert onder het motto van ‘Werk maken van Natuur’. Natuurlijke ecosystemen versterken is het voornaamste doel van het bedrijf. Dagelijks werken ongeveer 200 arbeiders op terrein aan de aanleg of het onderhoud van ecologische tuinen en landschappen. Alle werknemers krijgen bovendien een (elektrische) fiets ter beschikking voor woon-werk verkeer. Momenteel bouwen ze nog een nieuwe bedrijfstak uit om hun groenresten te verwerken tot grondstoffen voor nieuwe bio-materialen. In een experimenteerruimte in Roosdaal drogen en vervezelen ze groenresten tot vezels die ze als staal aanbieden aan materiaalproducenten.

Facts and Figures

  • Berekenen sinds 2017 hun ecologische voetafdruk
  • Traden in 2018 toe tot het VCDO
  • Streven naar 100% medewerkerstevredenheid in 2024