miK |  de Klimaatambassadeur

De finalisten...

Multiobus uit Tienen mag zich Belgische pionier noemen in het elektrisch busvervoer. In september 2017 vervingen ze immers twee dieselbussen door 100 procent elektrische alternatieven. Hierdoor hebben ze de uitstoot van fijn stof en CO2 drastisch verminderd. De energie die nodig is om de bussen op te laden is bovendien afkomstig van 500 zonnepanelen die geplaatst werden op het dak van de stelplaats in Tienen. Multiobus wil een voorbeeld zijn voor de hele sector.

De komende jaren wil Multiobus haar ecologische voetafdruk nog verder beperken. Collectief vervoer is op zich al een duurzame manier van personenvervoer, maar binnen deze sector wil Multiobus bij de kop van het peloton behoren. Zo investeren ze in zuinige gebouwen, ecologische rij-opleidingen voor medewerkers, duurzame verlichting en een papierloze manier van werken.

Door in te zetten op een goede werksfeer willen ze bovendien het absenteïsme beperken en hun medewerkers zo een duurzame en wendbare loopbaan geven.

Multiobus ondersteunt ook lokale vzw’s die duurzaamheid nastreven, zoals opgewekTienen vzw en stadsakker Tienen. Ze zijn dan ook voortdurend op zoek naar dergelijke duurzame samenwerkingen.

Flokk uit Roosdaal is een milieubewuste producent van duurzaam kantoormeubilair. Al 40 jaar is milieu een prioriteit binnen Flokk. Ze werken rond vijf duurzame basisprincipes waar alle producten aan moeten voldoen: een laag gewicht, weinig onderdelen, kwaliteitsmaterialen, lange levensduur en ‘Design for Disassembly’. Op deze manier dragen ze hun steentje bij aan de circulaire economie.

Als eerste stoelenfabrikant verwierven ze het EPD-certificaat (Environmental Product Declaration), waarin naast toegepaste recycleerbare en gerecycleerde materialen ook de hoeveelheid benodigde energie en CO2-uitstoot vermeld staan. Flokk maakt er een punt van om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Naast deze acties rond levensduur, recyclage en uitstoot, werken ze ook duurzame samenwerkingen uit met andere spelers. Zo geven ze hun klanten de kans om de terugnamepremie die ze krijgen als ze hun oude stoelen terugbrengen, te schenken aan Natuurpunt. Bruikbare stoelen die teruggebracht worden, schenken ze aan de Kringwinkel.

Flokk is ook voortdurend op zoek naar bijkomende partnerships.

 

Ace Packaging uit Diest produceert duurzame broodzakken (Compy) en milieuvriendelijke verpakkingen voor bakkerijen, slagerijen en supermarkten. Alle zakken worden gemaakt op basis van een natuurlijke coating, in plaats van aardolie. Ook zijn ze overgeschakeld op watergebaseerde lijm in plaats van een lijmsoort op basis van aardolie. Hierdoor zijn hun papieren zakken 100% recycleerbaar. Het merendeel van de zakken is bovendien composteerbaar.

Ace Packaging sleepte met haar Compy verpakking (100% composteerbaar en 100% recycleerbaar) eerder al de Greener Packaging Award in de wacht. Toch blijven ze vooruitblikken om het nog beter te doen. Zo willen ze nieuwe certificaten halen om binnen twee jaar te evolueren naar een 100% composteerbare productie. Op hun R&D-afdeling zoeken ze voortdurend naar nieuwe manieren van ecologische verpakkingen. Nieuwe pistes als ecologische draagtassen staan daarbij op de agenda.

Naast duurzame producten zet Ace Packaging ook in op een duurzame bedrijfsvoering. Zo hebben ze 7.500 m2 aan zonnepanelen op hun dak en is hun zusterbedrijf gehuisvest in een passief bedrijfsgebouw. Via nudging proberen ze bovendien, samen met steden, gemeenten en privé-spelers, de bevolking aan te zetten tot het gebruik van duurzame verpakkingen.

...U heeft gekozen voor ACE PACKAGING!

De Klimaatambassadeur is een initiatief van

mik-logo

“We maken wellicht de meest milieuvriendelijke verpakking op de planeet", zegt Brenda Durniseau, Marketing & Communication van ACE Packaging.

met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant

mik-logo